Nilgün Yakut

Nilgün Yakut

Freelancer, Startup Mentor, SME Consultant

Sivil Toplum Örgütleri, Finans Sektörü, Reel SektörSatış & Pazarlama, Krediler,Operasyon,Operasyonel Risk Yönetimi,İç Denetim,İç Kontrol,Araştırma,Proje Yönetimi alanlarında Üst Düzey Yöneticilikler.Satış,Pazarlama,Krediler,Proje Yönetimi,Operasyon, Operasyonel Risk Yönetimi,İç Denetim,İç Kontrol.Teknik ve İnsanal Altyapıların oluşturulması.Sürekli iyileştirme ve geliştirme amaçlı proaktif,bütünsel,entegre bakış açısı.İyileştirme ve verimlilik odaklı uygulamaların kurum kültürüne dönüştürülmesine öncülük.Risk azaltıcı süreçlerin belirlenip oluşturulmasından sonraki tüm aksiyonların takip ve koordinasyonu.Risklerin tespit ve azaltılması ile ilgili aksiyonların Yönetim Kurulu ile paylaşılması, çözüme dair stratejilerin planlanması ve uygulanmasının sağlanması.

Skills and Interests

See all mentors

Contact